Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Binnen onze organisatie is de eigenaar, R.A.J. Appelmans, de verwerkings-verantwoordelijke voor de klantgegevens. Al deze gegevens worden online opgeslagen. 

Wij bewaren deze gegevens voor een tweetal doeleinden:

 1. In het geval van een voltooing van een een online-bestelling, en/of garantieregistratie, en/of Godmemberregistratie
 2. In het geval van een Toegangsverstreking tot het afgeschermde deel van de website, bijvoorbeeld voor het nalezen van cursus-informatie.

Klanten kunnen door in te loggen zelf bij hun gegevens komen en deze wijzigen. 

Als wij de gegevens opvragen en registreren voor transactie- of registratiedoeleinden, dan vragen wij;

 1. De roepnaam en overige naamgegevens voor de aangaf in de communicatie
 2. De adres gegevens voor het kunnen verzenden van de bestelling
 3. Het e-mail adres voor het kunnen versturen van aankoop-, herstel-, of garantie informatie. De gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren. Zonder gegevens kunnen wij niet leveren/registreren. 
 4. De gegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een factuur moet in de boekhouding worden verwerkt. Dan moet daarop ook staan voor wie de factuur is.  

Als wij gegevens vragen voor toegangsverstrekking of voor apparaat-herstel dan vragen wij:

 1. De roepnaam  en overige naamgegevens voor de aangaf in de communicatie en voor de registratie van de reparatiegegevens
 2. De adres gegevens voor de registratie van de reparatiegegevens 
 3. Het mailadres om te kunnen communiceren over de reparatie
 4. De gegevens zijn noodzakelijk om de belangen van de persoon te waarborgen. Bijvoorbeeld als de klant een apparaat ter reparatie aanbiedt is het van belang dat dit weer bij de juiste persoon terugkomt. 
 5. De gegevens zijn van belang om gerechtvaardigde belangen van de ondernemer te behartigen 

Wij zullen nimmer uw gegevens verstrekken aan instanties buiten onze inkoopvereniging , assuradeur of reparateur.